Mjåsundet Næringspark

Sentralt plassert i Fensfjordbassenget

Sentralt plassert i

Fensfjordbassenget

Bli med i et miljø som kan levere til industrien i Ytre Gulen og særlig til havbruksnæringen.

I arealplanen som ligger til grunn har også Firda Seafood planlagt et settefiskanlegg med en kostnadsramme på 500 millioner med et potensiale for 20 nye arbeidsplasser. Byggestart for dette anlegget er utsatt på grunn av usikre rammebetingelser.

R

Knutepunkt for selskaper som leverer til havnæringen

R

Planert og klargjort med all infrastruktur

R

Ideelt plassert for næring rettet mot fastboende og fritidseiendommer.

R

Kaianlegg

Totalt regulert areal (m2)

Areal klargjort (m2)

Kontor/lager klart i 2021 (m2)

Lager under tak i juni 2021 (m2)

MJÅSUNDET NÆRINGSPARK

Hvorfor etablere seg her?

Tilrettelagt areal

Den første kontor- og lagerbygningen står ferdig juni 2021 og restrerende areal har klarlagt infrastruktur klar til oppsetting av nye bygninger, for lagring eller brakkerigger.

Sentralt plassert

Mjåsundet næringspark ligger sentralt plassert på Mjømna i Gulen kommune, midt mellom Byrknesøy og Sløvåg

Rask prosess

Vi trenger ca 6 måneder fra leieavtale til oppført lokale. Brakkerigger kan settes opp og utvendig lagring kan gjennomføres umiddelbart.

MJÅSUNDET NÆRINGSPARK

Etablerte bedrifter

I sentrale men naturskjønne omgivelser på Mjømna

MJÅSUNDET NÆRINGSPARK

Hva sier noen aktører?

«Tanken er at bedrifter kan danne eit miljø som kan levere til industrien i ytre Gulen og då særleg til havbruksnæringa. Det kan vere elektrikarar, mekanikarar eller annen servicenæring som med dette bygget vil sitje midt i smørauget for slike leveransa.»

Frode Kversøy

Kversøy Invest

«Hjelmås VVS AS har den siste tida fått auka arbeidsmengde i Gulen og Masfjorden, og har vore på utkikk etter eit passande lagerlokale i området. -Det gjer at vi på ein endå bedre måte kan yte service til lokalsamfunnet. «

Alv Inge Hagesæter

Hjelmås VVS

«Vi opplever auke i oppdrag i regionen og ser føre oss at dette kan bidra til vekst, samtidig med at det kan gi sysselsetting lokalt.»

Yngve Kversøy

Regnskapskontoret Knarvik

KONTOR & LAGERBYGG

Innflyttingsklart juni 2021

Vi har allerede flere leiteakere som er klare for innflytting. Men det er fortsatt ledig areal for den rette leietaker. Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

REALISERT PÅ KORT TID

Ditt eget bygg, klart på 6 måneder

Infrastrukturen er på plass og byggløsning ligger klar. Selv med dine tilpasningsbehov kan bygget stå innflyttingsklart på rekordtid.

Utleige av lager og kontor.

Fleksible lokaler

  • 360m2 kontor/administrasjon
  • 720 m2 varmtlager med mulighet for 5 tonn traverskran.
  • 252m2 lager under tak.

FOR MER INFORMASJON

Kontakt Oss!

Ring

TLF 91771022

Epost

frode@kversoy.no